Συνεργασία JYSK

Η JYSK επιθυμεί να συνεργαστεί με ένα σύνολο αρχών, οργανισμών, προμηθευτών και συνεργατών αλυσίδας.

Καταναλωτές και ΜΚΟ
Η JYSK βρίσκεται σε καθημερινή συνεργασία με πληθώρα οργανισμών που αφορούν στην ευημερία και το περιβάλλον των καταναλωτών.

Αλυσίδες καταστημάτων
Εάν κάποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το όνομα της JYSK και να ανοίξει καταστήματα στα πλαίσια δεσμευτικής συμφωνίας, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος. Επικοινωνήστε με την JYSK Franchise στον αριθμό (+45) 89 39 75 00.

Επέκταση
Η JYSK ανοίγει νέα και καλύτερα καταστήματα συνεχώς. Αναζητάμε πάντα νέους χώρους καταστημάτων. Εάν είστε μέλος εταιρείας εκχώρησης εμπορικών ακινήτων, επικοινωνήστε μαζί μας. Στείλτε μας email στη διεύθυνση:
dts@jysk.com