Κατάργηση εγγραφής ή αλλαγή της διεύθυνσης email

Πώς μπορώ να αλλάξω τη διεύθυνση email μου;
Όλα τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν έναν σύνδεσμο σε μια σελίδα όπου μπορείτε να ενημερώσετε τη διεύθυνση email σας και άλλες πληροφορίες επικοινωνίας.

Εάν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στην καταχωρημένη διεύθυνση e-mail, στείλτε μας email στη διεύθυνση customerservice-gr@jysk.com αναφέροντας την παλιά και τη νέα διεύθυνση e-mail σας, καθώς και το όνομά σας. Τα υπόλοιπα θα τα διαχειριστούμε εμείς.

Κατάργηση εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο
Πώς μπορώ να καταργήσω την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο;

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικό δελτίο, καταργήστε την εγγραφή της διεύθυνσης e-mail χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στη βάση όλων των ενημερωτικών δελτίων μας.