Δελτίο τύπου

Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ / Sales & Marketing Manager
Kostas Dimopoulos
Τηλ. +30 211 1089 803
Κινητό: +30 693 2373 000
kdi@JYSK.com

Διευθυντής Επικοινωνίας & CSR / Communications & CSR Director
Rune Jungberg Pedersen 
Τηλ. +45 89 39 76 90
Κινητό: +45 52 19 97 53
rjp@JYSK.com

Συντονιστής Επικοινωνίας & ΔΣ / Communications & PR Manager
Martin Møller Aamand
Τηλ. +45 89 39 77 89
Κινητό: +45 24 80 48 08
mmaa@JYSK.com