Μηνιαία κλήρωση του ενημερωτικού δελτίου

Είμαστε ευτυχείς που έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο της JYSK. Κάθε μήνα κληρώνουμε έναν τυχερό νικητή από τη λίστα των συνδρομητών του ενημερωτικού δελτίου μας με έπαθλο μία δωροκάρτα αξίας πενήντα ευρώ (50€), η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορές εντός των καταστημάτων της JYSK στην ελληνική επικράτεια ή για online αγορές στη JYSK.gr. Για να συμμετέχετε στη μηνιαία κλήρωση, χρειάζεται να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας και να ενημερώσετε τις πληροφορίες προφίλ σας, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην περίπτωση που κερδίσετε.

Πώς συμμετέχω στην κλήρωση;

Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε από εμάς υπάρχει ένας σύνδεσμος "Ενημέρωση Προφίλ" στο άνω μέρος. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο και συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Θυμηθείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Στη συνέχεια μπαίνετε αυτόματα στη μηνιαία κλήρωση.

Εάν κερδίσετε

Ο νικητής έκαστης μηνιαίας κλήρωσης θα ενημερώνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσω email από τη JYSK. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ενημερώνεται από τη JYSK, ή ακυρωθεί η συμμετοχή του ή η κατακύρωση του επάθλου σε αυτόν, τότε το έπαθλο δε θα αποδίδεται σε κανέναν. Ωστόσο, αν λάβουμε αυτοματοποιημένο απαντητικό μήνυμα ότι απουσιάζετε και έχετε καθορίσει τον χρόνο επιστροφής σας, τότε η περίοδος για να λάβουμε από εσάς απάντηση παρατείνεται ως μία εβδομάδα από την ημερομηνία επιστροφή σας. Δείτε τη λίστα των νικητών του ενημερωτικού δελτίου εδώ

Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το έπαθλο για αγορές εντός των καταστημάτων της JYSK στην ελληνική επικράτεια ή για online αγορές στη JYSK.gr. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του επάθλου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση τη JYSK. Οι κληρώσεις διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού τυχαίας επιλογής, ο οποίος διασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συμμετοχές από κατοίκους εξωτερικού δε θα γίνονται δεκτές. Από τη συμμετοχή εξαιρούνται ρητά: (α) οι υπάλληλοι της JYSK, και (γ) οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού, η συμμετοχή των οποίων στην κλήρωση θα θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.

Η JYSK διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το έπαθλο θα παραδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά από ταυτοποίηση του νικητή και με την επίδειξη στη JYSK της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ.