Γέμισμα - Ίνες - PLUS ?

Πάπλωμα 500/700g ULVIK 4ε 135x200
Πάπλωμα 500/700g ULVIK 4ε 135x200
PLUS
καμπάνια