Καρέκλα τραπεζ. RISSKOV βελ. σκ. πράσινο

SKU: 3600219