Μηνιαία κλήρωση ενημερωτικού δελτίου

Είστε έτοιμοι να κερδίσετε μια δωροκάρτα αξίας πενήντα ευρώ (50€); Εγγραφείτε σήμερα στο ενημερωτικό δελτίο της JYSK, το οποίο θα λαμβάνετε μέσω email, επιβεβαιώστε την εγγραφή σας και μπείτε αυτόματα στη μηνιαία κλήρωση*.

Νικητές 

2023

Ιανουάριος  
Φεβρουάριος Γεροντάκη Μαρία
Μάρτιος

ΝΑΚΑΣΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Απρίλιος

Μαρία Παπαμαυρουδή

Μάιος   
Ιούνιος Σοφία Αρβανίτη
Ιούλιος

Κυδωνάκη Ιωάννα

Αύγουστος ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σεπτέμβριος

 

Οκτώβριος  
Νοέμβριος  
Δεκέμβριος  

*Ο νικητής έκαστης μηνιαίας κλήρωσης θα ενημερώνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσω email από τη JYSK και θα ανακοινώνεται εδώ εφόσον λαμβάνουμε επιβεβαιωτική απάντηση. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ενημερώνεται από τη JYSK, ή ακυρωθεί η συμμετοχή του ή η κατακύρωση του επάθλου σε αυτόν, τότε το έπαθλο δε θα αποδίδεται σε κανέναν. 

Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το έπαθλο για αγορές εντός των καταστημάτων της JYSK στην ελληνική επικράτεια ή για online αγορές στη JYSK.gr. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του επάθλου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση τη JYSK. Οι κληρώσεις διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού τυχαίας επιλογής, ο οποίος διασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συμμετοχές από κατοίκους εξωτερικού δε θα γίνονται δεκτές. Από τη συμμετοχή εξαιρούνται ρητά: (α) οι υπάλληλοι της JYSK, και (γ) οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού, η συμμετοχή των οποίων στην κλήρωση θα θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.

Η JYSK διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το έπαθλο θα παραδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά από ταυτοποίηση του νικητή και με την επίδειξη στη JYSK της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ.