Μηχανισμοί τοποθέτησης κουρτινών & ρολών σκίασης

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα εξαρτήματα, τις βίδες και τον κατάλληλο μηχανισμό τοποθέτησης κουρτινών και ρολών σκίασης, πριν ολοκληρώσετε την αγορά σας. Βρείτε στη συλλογή μας οικονομικούς μηχανισμούς και κουτιά με βίδες στερέωσης.