Πυρσός κήπου TRIPPS Ø10xΥ60 μ/ηλιάκ.

SKU: 6422400