ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Είστε έτοιμοι να κερδίσετε μια δωροκάρτα αξίας πενήντα ευρώ (50€); Εγγραφείτε σήμερα στο Business to Business ενημερωτικό δελτίο μας, το οποίο θα λαμβάνετε μέσω email. Μόλις επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας θα μπείτε αυτόματα στη μηνιαία κλήρωση*.

ΝΙΚΗΤΕΣ

2023

Απρίλιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Φ.
Μάιος  ΜΑΡΙΑ Π.
Ιούνιος ---
Ιούλιος Μαρία Κ.
Αύγουστος  
Σεπτέμβριος  
Οκτώβριος  
Νοέμβριος  
Δεκέμβριος  

 

*Ο νικητής της κάθε μηνιαίας κλήρωσης θα ενημερώνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά μέσω email από τη JYSK και θα ανακοινώνεται εδώ εφόσον λαμβάνουμε επιβεβαιωτική απάντηση. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ενημερώνεται από τη JYSK, είτε ακυρωθεί η συμμετοχή του είτε ακυρωθεί η απονομή του επάθλου στον ίδιο, τότε το έπαθλο δε θα αποδίδεται σε κανέναν. Ωστόσο, εάν λάβουμε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα απάντησης ότι λείπετε και έχετε καθορίσει την ώρα επιστροφής σας, τότε η περίοδος για να λάβουμε απάντηση από εσάς παρατείνεται σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία επιστροφής σας. Δείτε τη λίστα με τους νικητές του newsletter εδώ.

Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν το έπαθλο για αγορές εντός των καταστημάτων της JYSK στην ελληνική επικράτεια. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα, δεν δίνεται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του επάθλου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση τη JYSK. Οι κληρώσεις διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού τυχαίας επιλογής, ο οποίος διασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Συμμετοχές από κατοίκους εξωτερικού δε θα γίνονται δεκτές. Από τη συμμετοχή εξαιρούνται ρητά: (α) οι υπάλληλοι της JYSK, και (γ) οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού, η συμμετοχή των οποίων στην κλήρωση θα θεωρείται αυτόματα άκυρη.

Η JYSK διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το έπαθλο θα παραδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά από ταυτοποίηση του νικητή και με την επίδειξη στη JYSK της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ.