Υπνοδωμάτιο

Μπάνιο

Τραπεζαρία και καθιστικό

Γραφείο

{"items":{"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469":[{"x":0,"y":0,"width":1,"height":9},{"x":1,"y":0,"width":1,"height":9},{"x":2,"y":0,"width":1,"height":9},{"x":0,"y":12,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":12,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":9,"width":3,"height":3},{"x":2,"y":12,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":20,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":20,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":20,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":28,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":28,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":28,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":36,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":36,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":36,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":44,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":44,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":44,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":52,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":52,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":52,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":60,"width":3,"height":3},{"x":0,"y":63,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":63,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":71,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":63,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":71,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":71,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":79,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":79,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":79,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":87,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":87,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":87,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":95,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":95,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":95,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":103,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":103,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":103,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":111,"width":3,"height":3},{"x":0,"y":114,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":114,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":114,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":122,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":122,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":122,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":130,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":130,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":130,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":138,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":138,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":138,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":146,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":146,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":146,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":154,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":154,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":162,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":162,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":162,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":170,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":170,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":170,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":178,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":178,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":178,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":186,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":186,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":186,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":194,"width":3,"height":3},{"x":0,"y":221,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":221,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":213,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":197,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":197,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":229,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":229,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":197,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":213,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":213,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":221,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":229,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":237,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":237,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":237,"width":1,"height":8},{"x":0,"y":205,"width":1,"height":8},{"x":2,"y":205,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":205,"width":1,"height":8},{"x":1,"y":154,"width":1,"height":8}]},"settings":{"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469":{"always_show_resize_handle":false,"float":false,"cell_height":50,"height":0,"vertical_margin":0,"width":"3","field_id":"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469","cellHeight":50,"verticalMargin":0,"alwaysShowResizeHandle":false,"itemClass":"grid-stack-item","placeholderClass":"grid-stack-placeholder","placeholderText":"","handle":".grid-stack-item-content","handleClass":null,"auto":true,"minWidth":768,"staticGrid":false,"_class":"grid-stack-instance-3679","animate":false,"resizable":{"autoHide":true,"handles":"se"},"draggable":{"handle":".grid-stack-item-content","scroll":false,"appendTo":"body"},"disableDrag":false,"disableResize":false,"rtl":false,"removable":false,"removableOptions":{"accept":".grid-stack-item"},"removeTimeout":2000,"verticalMarginUnit":"px","cellHeightUnit":"px","disableOneColumnMode":false,"oneColumnModeClass":"grid-stack-one-column-mode","isNested":false}}}